Donirana umjetnička djela

NazivSlikaTehnikaDimenzijeKolonijaProdano
Detalj sa stećkaBa-reljef45 x 45 cm2023NE
Sjećanja IIIBa-Reljef25 x 32 cm2020NE
Detalj sa stećkaReljef17 x 44 cm2018NE
MostarBakar-Reljef27 x 15 cm2016NE
Detalji sa stećkaBakar reljef59 x 36 cm2015NE
Fragment sa stećkaReljef25 x 21 cm2014DA
Tekija BlagajBakar Reljef24 x 22 cm2012NE
Fondacija CDABakar - reljef31 x 22 cm2011DA