Skip to Main Content
Centar Duga
CDA Fondacija

Centar DUGA / Fondacija ARTPortal otvorenih podataka

U cilju transparetnosti rada Centra DUGA i Fondacije „Centar Duga Art“ 2010. godine objavljen je online registar svih novčanih donatora i donatora umjetničkih djela, koja su prodana ili koja su na prodaji, u cilju podrške radu Centra.